Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 88 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1813030

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Ateities g. 1, Veisiejai, LT-67339

Tel.+37061273562

e.paštas: donata.jonuskiene@lazdijai.lt


Informacija tėveliams, auginantiems ikimokyklinuką

Tėveliai (globėjai), pageidaujantys leisti ikimokyklinuką į švietimo įstaigą,  prašymus  dėl vaiko priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes gali užpildyti elektroniniu būdu,  prisijungę prie savivaldybės tinklalapio www.lazdijai.lt arba paspaudę nuorodą http://www.lazdijai.lt/go.php/lit/img/1. Prašymus galima  pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Taip pat dėl prašymų pateikimo galima  kreiptis į pasirinktą švietimo įstaigą arba seniūniją. Tuomet už prašymų priėmimą atsakingas asmuo Jūsų prašymą registruos Centralizuotoje laisvų vietų apskaitos savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse informacinėje  sistemoje. Esant švietimo įstaigoje laisvų vietų, vaikas galės lankyti darželio grupę nuo Jūsų pageidaujamos dienos. Jeigu pageidaujamu laiku įstaigoje vietų nebus, būsite įrašyti į eilę. Atsiradus laisvai vietai, gausite pranešimą atvykti į švietimo įstaigą sudaryti sutarties, ir vaikas galės pradėti lankyti pasirinktą ikimokyklinio ugdymo grupę.  

 Atkreipiame dėmesį, kad prašymai lankyti švietimo įstaigą priimami tais metais, nuo kurių vaikas pageidauja pradėti lankyti įstaigą.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems vaikams, kuriems einamaisiais kelendoriniais metais sueina 6 metai.

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai.

Ikimokyklinis ugdymas

Tikslas Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo patirtį ir gebėjimus, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais  ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Uždaviniai.

·  Pažinti kiekvieną vaiką  išsiaiškinant jo poreikius, pagrindines raidos sritis.

·  Padėti vaikui augti, tobulėti, mokytis, stiprinti savivoką, savivertę, savikontrolę, didinti pasitikėjimo savimi jausmą.

·  Numatyti kelius ir priemones padėti vaikams tobulėti, siekti mokyklinės brandos,  individualizuoti ugdymą.

·  Įvairiais aplinkos kūrimo aspektais - ugdomuoju, emociniu ir fiziniu, kurti tikslingą, vaiko poreikius atitinkančią aplinką.

·  Plėtoti mokėjimo mokytis, kūrybiškumo, verslumo gebėjimų apraiškas.

·  Siekti optimalios ugdymo kokybės  išlaikant ugdymo vientisumą, darną, tempą.

·  Skatinti veikti, bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais  kartu plėtojant vaiko komunikacinę, emocinę, socialinę ir kultūrinę  patirtį.

·  Stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą,  garantuoti jo saugumą, tenkinti fiziologinius ir psichologinius poreikius.

·  Ugdymo procese taikyti novacijas, skatinančias  vaiko kūrybiškumą, gerbti ir palaikyti  jo veiklą, plėtoti įvairius raiškos būdus.

·  Bendrauti ir bendradarbiauti su  šeima  derinant požiūrį į vaiką ir jo ugdymą.

Mūsų įstaigoje   ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1,5 iki 6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos erdvėse  žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

Ikimokyklinis ugdymas lopšelyje – darželyje vykdomas vadovaujantis įstaigos Bendrąja ikimokyklinio ugdymo programa. Ikimokyklinio ugdymo programoje ugdymo turinys, metodai nukreipti į visuminį vaiko ugdymą, dėmesys paskirstomas visų kompetencijų ugdymui, kompleksiškai ugdant bendruosius bei specialiuosius gebėjimus (individualius, meninius, intelektinius). Programos turinys orientuotas į ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų galimybes ir jų augimą.

Ugdymo turinys ankstyvojo (1,5 - 3 metai)  ir ikimokyklinio amžiaus (3-6 metai) grupėse modeliuojamas pagal kompetencijas :

•Sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetencija ;

•Socialinė kompetencija;

•Komunikavimo kompetencija;

•Pažinimo kompetencija;

•Meninė kompetencija.

Auklėtojos ugdymo turinį įgyvendina per visą vaiko buvimą grupėje: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant  į lauką.

Pasirinkti ugdymo metodai atitinka vaikų amžių ir galimybes, meninius gebėjimus, individualius poreikius ir neprieštarauja šiuolaikinės pedagogikos principams. Jie atnaujinami, papildomi, atsižvelgiant į vaikų pageidavimus, pedagogų sumanymus, tėvų rekomendacijas, metodų taikymo veiksmingumo vertinimo rezultatus, informacinę medžiagą, pedagoginę bei metodinę literatūrą.

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai