Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 39 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1739293

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur 

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. 

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės. 

Lazdijų rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: erdvių pritaikymas laisvam judėjimui, Steam ir edukacinės erdvių įkūrimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, Menų studijos ir poilsio erdvių įrengimas Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje, įsigyta įranga ir priemonės - Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje edukacinei erdvei, Steam laboratorijai, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje menų studijai, technologijų kabinetui bei kino žiūrėjimo įranga aktų salei. Tinklaveikos pagrindais organizuojami ilgalaikiai mokymai mokytojams universalaus dizaino, steam, lyderystės, kultūrinio ugdymo temomis, Stažuotės mokytojams ir mokyklų vadovams. Organizuojami bendruomenių įtraukimo renginiai, sukurtas tinklaveikos modelis. 

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte). 

Siekiami rezultatai 

1) Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis 76 (6-10 balų);

2) Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis 36,34 (6-10 balų);

3) Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis 3;

4) Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose 10,5;

5) Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų .

6) Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius) 0,62;

7) Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.) 98,00;

8) Pareigybės dalis, tenkanti vienam pedagoginiam darbuotojui (vnt.) 0,85; 


Išvyka į Vilnių

Mokytoja Nijolė Goberytė

Balandžio 4 d. išvykos į Vilnių metu III g ir II g kl. mokiniai su mokytojomis N.Goberyte ir G.Čiurlioniene dalyvavo ne vienoje, o keliose istorijos ir pilietiškumo pamokose. Okupacijų ir laisvės kovų (KGB) muziejuje gimnazistai ne klausė gido pasakojimo, bet ir sprendė dilemą kas yra tikrasis patriotiškumas? O kiek paslapčių dar slypi Arkikatedros požemiuose? Eidami siauromis senamiesčio gatvelėmis moksleiviai galėjo palyginti įvairius meno stilius, pamatyti objektus be kurių neįsivaizduojama mūsų valstybės istorija.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14

Kartu su #Tūkstantmečio mokyklos

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

PI diena mokykloje

 Matematikos mokytoja D. Baranauskienė

   Kiekvienais metais kovo 14 diena žymima ,,PI“ diena. Šiais metais mokykloje ji buvo pažymėta su 5a ir Iag klasių mokiniais. Devintokams vyko integruota matematikos – dailės pamoka ,,PI ornamentuota augaliniu ornamentu". Per matematikos pamoką, prisiminę šią raidę jos reikšmę, prisiminėme, kur ją galima panaudoti. Per dailės pamoką, mokiniai piešė šią raidę,naudodami ornamentuotą augalinį ornamentą. Penktokai per matematikos pamoką, susipažino su šia raide. Mokyklos erdvėse ieškojo šios raidės ir jiems pavyko ją rasti paveiksluose, mokyklos laiptinėse. Namuose jie piešė ,,PI” raidę. Sekančią pamoką su šia klase vyko integruota matematikos – technologijų pamoka ,,PI raidės gaminimas”. Mokiniai technologijų kabinete iš medžio gamino šią raidę. Pamokos buvo įdomios, vyko kitaip, kitose aplinkose, nei įprastai.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09 (2)
 • 09

#Tūkstantmečio mokyklos 
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. 
„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Žaidžiame „Futboliuką“ su draugais

R.Pečiukonienė, V.Blažaitienė

       Kovo 15 d., 19 d. gimnazijoje lankėsi priešmokyklinės gr. ir ikimokyklinės gr. vaikai. Jie dalyvavo integruotose fizinio ugdymo pamokose kartu su vyresniais draugais – IIg kl., 4a kl. mokiniais. Fizinio ugdymo mokytoja Rasa Pečiukonienė bei mokytojos Jolanta, Zita, Reda, Rasa, Vilma organizavo mokiniams sportines veiklas, kurių tema – futbolas. Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikai dalyvauja respublikiniame projekte “Futboliukas”, tad jau moka žaisti šį žaidimą, žino pagrindines taisykles. Mokiniai mažiesiems draugams parodė gimnazijos sporto salę, aerobikos kambarį, sportinių prizų stendą, mokinių persirengimo kambarius, pasakojo apie fizinio ugdymo pamokas, rodė, kaip jie žaidžia futbolą. Mokiniai užduotis atliko individualiai, pogrupiais bei grupėmis. Įvairi sportinė veikla lavino įgūdžius, suteikė žinių bei gerų emocijų.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 Kartu su #Tūkstantmečio mokyklos 
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis. 
„Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

Kūrybiška refleksija pagal Dantės ,,Dieviškosios komedijos‘‘ ,,Pragarą‘‘

Mokytoja Rasa Dumbliauskaitė