Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 89 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1606135

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

Specialioji pedagogė metodininkė Edita Stanulienė

Paramos modelis  „Draugas – draugui“ 

APPLE bendrijos Lietuvos mokytojų fondo finansuoto projekto “Draugas – draugui” vykdymas prasidėjo ruošiantis Tolerancijos dienai.

 

Projekto dalyviai: 1-12 klasių mokiniai (1-9 klasių mokiniai ir 11-12 klasių mokiniai pasirinkę ir mokosi psichologijos dalyką).

 Projekto tikslai: 1) padėti jaunesniems draugams atrasti ir plėtoti savo kūrybines galias padedant vyresniems draugams;

2) skatinti ir palaikyti mokinių norą dalyvauti bendrose veiklose, organizuojant išvykas;

 3) įsigyti priemonių specialiojo pedagogo kabineto turtinimui.

 

Projekto vykdymo studija įkurdinta specialiojo pedagogo kabinete.

 

Projektas “Draugas - draugui” pristatytas gimnazijos bendruomenei posėdžio metu ir informacija patalpinta  internetinėje svetainėje.

 

Projekto eiga, veiklos: grupių suskirstymas, vyresnių draugų paskyrimas, projekto idėjos pristatymas grupėms (projekto tikslas,  uždaviniai,  eiga  ir laukiami rezultatai)

1) Tolerancijos simbolių laivelių kūrimas ir žymių sentencijų apie toleranciją rinkimas ir užrašymas, naudojant IKT, šios idėjos naudingumo aptarimas.

2)  Bendradarbiaujant su Lazdijų rajono švietimo skyriumi ir PPT buvo suorganizuota paroda “Metų laikai”, kurioje dalyvavo SUP turintys mokiniai, padedant vyresniesiems draugams (šie padėjo apipavidalinti  darbus IKT  pagalba, pateikti juos estetiškai). Parodoje dalyvavę mokiniai gavo švietimo skyriaus vedėjo padėkas ir prisiminimo dovanėles,  kurias įteikė vyresnieji draugai atėję į klases. Padėkų įteikimas “sustiprino” mokinių savivertę   mokytojų ir klasės draugų tarpe. Vaikų pasiekimais džiaugėsi ir tėvai. Paroda vyko Lazdijų PPT, informacija apie parodą buvo patalpinta rajoninėje spaudoje ir surengta virtuali mokinių piešinių paroda.

3)  Organizuota paskaita ir suteikta žinių  apie pozityvių  tarpusavio santykių kūrimą „Visi skirtingi – bet lygūs, visi šypsomės viena kalba“.

 

Šiomis veiklomis  populiarinama paramos modelio „Draugas - draugui“ kūrimo nauda gimnazijoje ir už jos ribų.

 

Numatytas kai kurias veiklas teko pakoreguoti.

4)  Pasitarus su VGK nariais, su pačiais vaikais jų tėvais nutarta suorganizuoti iš projekto lėšų ekskursiją į Dzūkijos nacionalino parko lankytojų centrą, V.Krėvės-Mickevičiaus muziejų Subartonyse, susipažinti su puodžiaus amatu ir vietoje pasigaminti  suvenyrus. Puodžiaus dirbtuvėje 11 klasės mokinės papasakojo jaunesniems draugams pasakojimą apie mažą molio gabalėlį, kuris visų buvo užmirštas, kol nepateko į meistro rankas, o patekęs į stebuklingas rankas  jis tapo “kažkuo ypatingas”ir aplinkinių “pastebėtas”.  Vyresnių draugų parama – tiek ekskursijoje, tiek vykdant minėtas veiklas padėjo  ugdyti mokinių  pažinimo, bendravimo, kūrybingumo, inovatyvumo, meninio suvokimo kompetencijas, skatino savanorystės ir partnerystės idėjas.

5)  Iš gautų lėšų kūrėjai aprūpinti reikiamomis priemonėmis kūrybiniam procesui – flomasteriai, akvarelė, paprasti pieštukai, spalvoti pieštukai, skirtukai,  kartonas,  segtuvėliai,  piešimo sąsiuviniai, spalvotas popierius,  popierius padėkoms, suorganizuota ir finansuota išvyka į Dzūkijos nacionalinį parką.

Su gimnazijos IKT specialistu ieškoma įsigyti spausdintuvą,  garso kolonėles prie  kompiuterio ir magnetinę lentą.

6) Projekto rezultatai: Džiaugiamės finansuotu projektu, gimnazijos bendruomenės palaikymu ir tikime, kad paramos modelio „Draugas – draugui“ kūrimas ir veiklų vykdymas - tai investicija ugdant  visų mokinių socialines kompetencijas. Įsigijimas priemonių padės tenkinti individualius mokinių poreikius. Iki projekto vykdymo pabaigos bus paruoštas modelio “Draugas–draugui”pristatymas gimnazijos bendruomenei ir A.P.P.L.E vasaros  seminarų metu liepos mėnesį.


Specialioji pedagogė E. Stanulienė

Gimnazija  dalyvauja APPLE bendrijos Lietuvos mokytojų fondo projekte   "Informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese“.  Projekto lėšos bus skirtos paramos „Draugas - draugui“ modelio kūrimui, kurio tikslas padėti specialiųjų poreikių mokiniams atrasti savo kūrybines galias IKT pagalba,  padedant vyresniems draugams  bei  suteikti žinių  apie pozityvių  tarpusavio santykių kūrimą  visiems ugdymo proceso dalyviams organizuojant  valandėles, susitikimus su kitos mokyklos mokiniais tema: „Visi skirtingi – bet lygūs, visi šypsomės viena kalba“.  Projekto lėšos bus panaudotos minėtų veiklų įgyvendinimui bei  spec. pedagogo kabineto turtinimui:  spausdintuvo ir magnetinės lentos įsigijimui.  Projekto įgyvendinimas prasidės vasario mėnesį.  Numatomos  5 veiklos,  2 projekte numatytos veiklos jau  įgyvendintos:  tai tolerancijos laivų kūrimas su psichologijos dalyką pasirinkusiais mokiniais, bei parodos „Metų laikai“ Lazdijų PPT organizavimas su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais.  Paramos modelį „Draugas - draugui“ ir vykdytas veiklas filmuotos medžiagos pagalba  pristatysime gimnazijos bendruomenei gegužės mėnesį baigiamojo renginio metu. Projekto ataskaita ir aprašymas bus pristatytas A.P.P.L.E seminarų metu liepos mėnesį. Nuorodą apie projekto laimėtojus ir laimėtojų žemėlapį rasite:

http://www.applequest.org/main-lt/LMFprojektulaimetojai-11.htm

 

Vizija, misija, filosofija...

veisieju s gedos g

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai

EMP sugedo 210x105