Pasaulis prasideda nuo smėlio dulkės, nuo žolės, nuo vieno žmogaus aidų ir širdies krustelėjimo.....Sigitas Geda

 

Paieška svetainėje

Dabar svetainėje 42 svečiai ir narių nėra

Lankomumas

Straipsnių peržiūrėjimai
1788606

Kritiškas, atviras, stiprus

KAS logo transp 1

nerukysiu

Svetainės serveris

Informacija pirmokų tėvams

pirmokas

olimp karta

dienyno logo 

Tu ne vienas!

tunevienas

Sveika mokykla

EMP sugedo 210x105

LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJA

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

2023-2024 M.M.

TIKSLAS:

  1. Aktyviai dalyvauti Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos veikloje.

UŽDAVINIAI:  

  1. Mokinių tarybos susirinkimuose aptarti klasių pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus.
  2. Rengti pilietines bei paramos akcijas.
  3. Inicijuoti ir organizuoti mokyklos kultūrinius renginius, talkas mokyklos bei visuomenės labui.
  4. Dalyvauti parenkant diferencijuoto ugdymo programas bei įvedant naujus būrelius.
  5. Reikšti savo pageidavimus mokyklos administracijai sudarant mokyklos kultūrinės veiklos programas, rengiant mokyklos veiklos nuostatus.
  6. Dalyvauti patyčių, tabako, alkoholio bei kitų narkotinių medžiagų prevencinėse programose.
  7. Bendradarbiauti su klasių seniūnais, su kitų rajono mokyklų/gimnazijų Mokinių tarybomis. 
  8. Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.

p.s. Kai kurios veiklos gali būti nevykdomos dėl karantino ar apribojimų.

Eil.  NR.

DATA

VEIKLOS RŪŠIS

 

2023/2024 m.m.

Mokinių aktyvus dalyvavimas kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą, jų nuomonių ir idėjų išklausymas ir vertinimas, bendruomeniškumo skatinimas, mokinių saviraiškus dalyvavimas prasmingose veiklose. Pagalba budint šokiuose, filmų vakaruose.
 Bendradarbiavimas su klasių auklėtojais bei socialine pedagoge vykdant mokinių žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją.

Bendradarbiavimas su psichologe dėl veiklų 5-IVg kl. mokiniams.

Dalyvavimas prasmingose socialinėse veiklose. Sudaryti galimybes, skatinti taikyti ir įtvirtinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas (pvz., savanorystės skatinimas, skatinimas dalyvauti pilietinėje, socialinėje, kitoje bendruomeninėje veikloje ir kt.).

 

Rugsėjis

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.
Naujų MT narių rinkimas (I-IVg klasių po 2 narius). MT pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus rinkimai. Veiklos plano 2023-2024 m.m. kūrimas, derinimas.
 Tarptautinė diena be automobilio (09.22)
 Europos kalbų diena (09.26)|
 Susirinkimas su klasių seniūnais. Pagal poreikį.

 

Spalis

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.                                      

Pasaulinė muzikos diena (10.01)

Mokytojų dienos šventė (10.05)

Kūno kultūros ir sporto diena (10.06)

Gerumo ir atjautos diena. Apleistų kapų tvarkymas (10.23-27)

Susitikimas su gimnazijos psichologe (dėl veiklų 8-IVg klasių mokiniams)

 

Lapkritis

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.
Pyragų diena (11.06)

Tolerancijos diena (11.16) Tolerancijos dėlionė.

Draugo diena (11.29)  

 

Gruodis

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.
Mokinių tarybos metodinė savaitė (12.01-22)
Mokyklos Kalėdinio įvaizdžio kūrimas. Akcija „Papuoškime mokyklą“. Temų renginiui „Kalėdoms artėjant“ ruošimas.
 Dalyvavimas akcijoje „Ištiesk pagalbos ranką“.
 Savanoriavimas akcijoje „Maisto bankas“.
Susirinkimas su klasių seniūnais. Pagal poreikį.

 

Sausis

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.
Laisvės gynėjų diena. Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“(01.13)
Tarptautinė apsikabinimų diena (01.21)

Susirinkimas su klasių seniūnais. Pagal poreikį.

 

Vasaris

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.
Lietuvos Valstybės atkūrimo diena (02.16) (Akcija/muzika/dainos (per pertraukas))
Šv. Valentino dienos organizavimas/šokiai/ karaokė/ žaidimai mokykloje  (02.14 per pertraukas)
Susirinkimas su klasių seniūnais. Pagal poreikį

 

Kovas

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.
Tarptautinė moters diena (03.08)
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (03.10)
 Tarptautinė miego diena (03.17)
 Naktis mokykloje 2024 (esant galimybei)

Susirinkimas su klasių seniūnais.

 

Balandis

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.
Velykinė puokštė (04.01) (Pavasario atostogos)

Melagių diena (04.01) (Pavasario atostogos)

Atvelykio šventė (su pradinukais)  (04.08-15)Tarptautinė šokio diena. (04.29)
 Susirinkimas su klasių seniūnais.

 

Gegužė

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.

Saulės diena (05.03)

Orientacinis žygis. Pagal galimybes
Susirinkimas su klasių seniūnais. Pagal poreikį.

 

Birželis

Mokinių tarybos posėdis. Kiekvieną pirmadienį, 11.35 val.; pagal poreikį.
Paskutinis skambutis (abiturientų sveikinimas).
 Mokinių tarybos metų veiklos aptarimas. Veiklos gairių numatymas.
Mokinių tarybos narių išvyka.
 Tarptautinė jogos diena (06.21)
 Mokslo metų užbaigimo šventė.
 Susirinkimas su klasių seniūnais. Pagal poreikį.

 

Rezervas

Karaokė vakaras.  Žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija. Bendradarbiavimas su kitų rajono gimnazijų mokinių taryba (Protmūšis, paskaitos, šokių diena..). Paskaitos/ žaidimai su ikimokyklinukais, pradinukais. Talentų šou. Susitikimai su specialistais. Abiturientų Paskutinis skambutis. Abiturientų išleistuvės ir kt.

 

Mūsų gimnazijai - 80

,,Erasmus+"

ErasmusES

kokybes kr

facebook

Modernių ir saugių erdvių
sukūrimas bendrojo ugdymo
įstaigose Lazdijų Lrajono
savivaldybėje

gamtdidelisbeuzras

nsa

apruoinimas

socitrauktis

Pamokų laikas

I.     8.00-8.45
II.    8.50-9.35
III.   9.45 -10.30
IV.   10.50-11.35
V.    11.55-12.40
VI.   12.55-13.40
VII.  13.50-14.35
VIII. 14.40-15.25

Patyčių dėžutė

patyc dezut logo

lions quest

Rėmėjai

auginam ateiti

 Mokyklos 
bendruomenė dėkoja
visiems pervedusiems
1,2% sumokėtų savo 
pajamų mūsų mokyklai